Ilmoitustaulu

Ilmoitustaulua käytetään toistaiseksi kiltahuoneessa sijaitsevan ilmoitustaulun rinnalla pandemiatilanteen vuoksi.