Sisarkillat

LUT-yliopisto
armatuuri logoEnergiatekniikan kilta Armatuuri clusteri logoTietotekniikan kilta Cluster kaplaaki logoTuotantotalouden kilta Kaplaaki
pelletti logoYmpäristötekniikan kilta Pelletti enklaavi logoKauppatieteiden kilta Enklaavi krk logoKoneenrakennuskilta KRK
sätky logoSähkötekniikan kilta Sätky lateksii_logoLaskennallisen tekniikan kilta Lateksii
Tampereen teknillinen yliopisto

Materiaali-insinöörikilta MIK
Bioteekkarikilta Bioner
Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen
Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan ammmattiainekerho Bulkki

Aalto-yliopisto

Puunjalostajakilta PJK
Prosessiteekkarit
Vuorimieskilta
Kemistikilta

Helsingin yliopisto

Helsingin Yliopiston kemistit

Oulun yliopisto

Prosessikilta

Turun yliopisto

Turun Yliopiston Kemistit
Kemistklubben